👋
ART VOICES
Photo of ART VOICES
16
followers

No upcoming rooms

#1. 🎠 Privátne členstvo:

Ambíciou klubu je spájať, zlučovať kultúrnu obec #artmembersonly

#2. 💥 Inšpirácia: Platforma slúži ako možnosť na

vzájomné prepojenia.. #3. 🌸 V Jednote je Silan

🦪Art Voices: Debaty z prostredia umenia utorok 20:00 -22:00

🪀Art Voices #5.

Utorok, 23. 3. 2021.

Umenie s myšlienkou Zuzana Svatik/ Ivana Šateková/ Tero Abaffy/ Michal Šumichrast/ Aleš Vojtášek/ Peter Cvik

Open in Clubhouse
Toto je beta verzia. Niektoré veci ešte nefungujú a mnohé sa menia. Ak vśak máš otázky, či niečo fungovalo a už nefunguje, pošli nám správu na náš email . Ďakujeme!